Etiket: zâlim deprem gibi yıkıcıdırlar. * Çünkü hakîki Türk ırkı