Etiket: vermeye lüzum kalmazdı. Şehirlerde mahalle delikanlıları