Etiket: Türk’ün “kalın” halk kütleleri bu duyguyu bilirdi. Vatana girecek düşman evine de girebilir diye vatan duygusuyla iffet duygusunu bir tutar; bu ikisini birden korumak için