Etiket: tılsımlı bir âlem gibi yaşatan hayâtın bizim yurdumuzda hüküm sürmesi ve asırlarca