Etiket: Sultan Abdülhamîd zamanında ve 1894’den önce Türkiye’de Rüşdiyye ve İdâdî hocalarına