Etiket: savm yerine “rûze” demişlerdir. Bu dînî ıstılahların bile bir başka dilde millîleşmesidir. Eski Türk’ün yeme içme an’anesinde