Bir Atabek’in ölümü

  Bir kal’a düştü. Nihad Samî Banarlı’nın ölümü ile bir millî şuûr ve îman kal’ası yıkıldı. Nihad Samî Banarlı denen bilgi, irfan, îman ve hamâset âbidesi, târih ve edebiyat kültürünün dört başı mâmur kudreti ile millî şuûr ve millî îman kapılarını zorlayan adamdı.  O, memleket dâvâsını îman hâline getirmiş kimse, bu dâvâ yolunda içi yanan […]

Asâlet

Asâlet, bazı milletlerin hamurunda, mîmârîsinde vardır. Böye milletler arasına, hâdiselerin ve coğrafyanın karıştırdığı başka kökten insan kalıntıları ise çok kolay belli olur. En asîl milletleri bile, zamanla, soysuzlaşmaya sevkedenler, çok kere, bu, hazmı müşkil kalıntılardır. N.S.BANARLI, DEVLET VE DEVLET TERBİYESİ 2. BASKI, S:212.