Etiket: pâdişâhların her türlü yenilik istekleri bir takım dar kafalı adamlar tarafından önlenmiş ve işte bu mühim teşebbüs de aynı şekilde akîm kalmıştır. Bugün bizim neşrettiğimiz bu vesîka ise bundan 40 yı