MİLLÎ TEKEVVÜNÜMÜZDE YÛNUS EMRE’NİN YERİ, 1. KISIM

Yûnus Emre Anadolu’daki Türk medeniyetimizin mânevî mîmârîsinde büyük vazîfe görmüş bir tefekkür şâiridir. Bir vatan, gözlere maddî bir varlık gibi görünürse de onun millî ve medenî mîmârîsinde onu kuran ve yücelten millet büyüklerinin derin mâneviyâtı vardır. Her vatan, o vatanda yaşamış ve yaşayan duygu, düşünce, îman ve sanat adamlarının hizmetleri ve eserleriyle süslenir; böyle eserlerin […]