29 Eylül 2020

Nihad Sâmi Banarlı (1907-1974)

Banarlı Hoca Hakkında Nâçizâne…

Nihat Sami Banarlı

2 min read

Uygur Destanı'nın elimizde Türkçe, manzum parçaları yoktur. Destan, Çin ve Îran kaynaklarında, değişik iki rivayet halinde yazılıdır. Buraya alınan metin...

2 min read

Günlerden beri, beni, gurbette dost görmüş gibi, bahtiyar eden bir şiir kitabının sayfaları karşısındayım. Bizim şiir dilimiz; bizim târihî-an'anevî şiir...

1 min read

Bundan sekiz asır evvel yaşamış, müslüman bir Türk yazarının eserine bakıyorum. Bu,Atabet’ül-hakâyık müellifi Edib Ahmed’dir. “İslâmlık” diyor, ”Zaten öksüz bir...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.