Etiket: ne mübârek askerdir!” buyurmuştu. Fakat müslüman olmadan önce Türkler ve müslüman olmalarına rağmen Araplar İstanbul’u alamadılar. Kader istemişti ki