Etiket: mekân bulup yaşamış bir “ikinci millet “ olmalıdırlar. Gerçi azdırlar; belki azın azıdırlar; fakat kötü ateş gibi yakıcı