Etiket: leke kabul etmeyen özge mahlûk bilinir. Millî efsânelerimizin