Etiket: kuracakları temiz yuvanın hayâliyle mahmûr genç kızlar; yavrulu kadınlar; ne idiğü belirsiz birtakım insan kılıklı mahlûkların kurbânı oluyor; ya tek başlarına yâhut sürü hâlindeki tecâvüzlerine iffet