Etiket: kelimesi kelimesine böyle olmuştur. Aynı hâdise bugün bir vicdân soysuzluğuna uğramışlarca küçük görülen İslâm îmânının kahraman bir milletin vicdân dünyâsıyla birleşince nasıl mû’cizeler yaratam îmân