Etiket: kadın karşısında Tanrı dîvânında gibi ibâdete benzer saygı ve sevgi duyan millettir. Bunun