Etiket: hem terbiye tam olur. Bunun zıttı haraketlerin neticesinin ise Tevfik Fikret çok güzel söylemiştir: Elbet sefîl olursa kadın