Etiket: hem de tecâvüz rûhunu öldürmek için başkasının karısına