Etiket: hangi çağdan kalmışlardır? Bunlar bizim dokuz asır evvel fethettiğimiz bu ülkenin o zamanki azıtmış milletlerinden kalma artıklar mıdır? Zaza’lar mıdır