Etiket: fakat “rûze” demek onun millî lîsan üslûbuna uymadığı için de bu kelimeden Türkçe “oruç” sözünü yaratmış. *** Her ne ise.. Türkün Ramazan