Dinle Ney’den

                                                           Türkiye’de hâlâ çok insan iyi bilir ki Mevlânâ Celâleddîn Rûmî Mesnevî adlı dünyâca tanınmış eserine:                  Bişnev ez ney çün hikâyet mî kunad                  Ez cüdâyîhâ […]