Etiket: en büyük günüdür. Çünkü bizzat Türk târihi dâhil olmak üzere hiçbir milletin târihinde İstanbul fethi kadar büyük bir gün yoktur. Çünkü İstanbul fethi