Etiket: devrin mektep hocalarından Maârif Nâzırı’na kadar hiç kimse ciddî şekilde sarılmamış ve bu güzel teşebbüs Bâbı-âlî’nin ısrarlı tâmimlerine rağmen bu yüzden akîm kalmıştır. Herhalde daha ilk pâdişâhlar