Etiket: çok eski asırlardan beri Karadeniz ve Akdeniz çevresine sahip ve hâkim olmak emelindeydi. Bu emelle balkanlardan sarkarak def’alarca İstanbul’a yaklaşan Türkler olmuştu. İstanbul fethi