Etiket: büyük vicdanlı Dede Korkut gâzîlerinin sık sık sözünü ettikleri “sası dinli