Etiket: alçalır beşer * Bizim ahlak ve tabiatımız kadını hor ve hakîr görmeye elverişli değildir. Onda rûhu görmeyip