Bir Sovyet Şâiri

Bu, şâir, derin bir acıyla haber vereyim ki, aslında en büyük Türk şâiri Fuzûlî’dir. Çünkü: Bizim câhil ve öfkeli çocuklarımız, üniversitemizin dershane kapılarından, büyük Fuzûlî’nin adını çizerlerken Sovyetler, ona tören yaptılar.

Biz, Fuzûlî’nin 400.yıl dönümünde miskin ve sünepe otururken, Sovyetler Fuzûlî’nin bütün eserlerini en nefis şekilde bastılar. Hakkında çok ciddî, ilmî araştırmalar neşrettiler.

Bakü’de büyük bir Fuzûlî köşesi hazırladılar. Bastıkları Fuzûlî Külliyâtı, yaptıkları Fuzûlî tabloları ve diktikleri Fuzûlî heykeli, hakîkî Türk vicdânının gözlerini yaşartacak kadar güzeldir.

Bizim bir kısım âvâre gençlerimiz, kılık kıyâfet, saç sakal ve yaşayış bakımından çingenelere taş çıkartacak kadar benliklerinden uzaklaşır; bu arada ne dil, ne kültür, ne millî bir iftihar, hiçbir şey tanımazlarken, Ruslar “Fuzûlî mâdemki bir Âzerî şâirdir ve mâdem ki Âzerbaycan, şimdi bir Sovyet Cumhûriyetidir, o halde Fuzûlî de büyük bir Sovyet şâiridir..” gibi demogojilerle Fuzûlî’yi âdeta elimizden aldılar…

Sizler! vatan çiğneyen Yunanlıları denize döken babalarınız gibi olabilir misiniz? Sizler Batum’lar, Kafkas’lar, ve Kırım’lar şöyle dursun, hatta Kıbrıs’ı geri alabilir misiniz?

Bunları bilmem, fakat eğer bir parçacık Türkseniz, Fuzûlî’yi geri alabilmelisiniz!….

N.Sâmi Banarlı, Meydan Mecmuası, 30 Temmuz 1968.