Bir Şâirin İntikâmı

Bir zamanlar Mehmed Âkif’in, Müslümanlığı çok yanlış anlar hâle gelmemiz karşısında hayıflanarak:

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile,

Müslümanlık, bilmem ammâ galiba göklerdedir.

dediğini hatırlıyorum. Bugün de aynı şeyi söylemek mümkündür; hatta Müslümanlıktan geçtik, şu hâince bölünüşler, bu birbirimize düşman oluşlar karşısında insanlığa olsun dönebilsek, yine de müslüman sayılırız. Esâsen biz o milletiz ki mes’ûd olmamız için kaybettiklerimizi bulmamız kâfidir. Meselâ millî ahlâkda kaybettiklerimizi, millî mîraslarda kaybettiklerimizi, hele dilde ve edebiyatta kaybettiklerimizi bir bulabilsek, yurdumuzda çok şeyler düzelecektir…

N.Sâmi BANARLI, Bir Şâirin İntikâmı, Kültür Köprüsü 2.baskı, s: 237-8.