Asâlet

Asâlet, bazı milletlerin hamurunda, mîmârîsinde vardır. Böye milletler arasına, hâdiselerin ve coğrafyanın karıştırdığı başka kökten insan kalıntıları ise çok kolay belli olur.
En asîl milletleri bile, zamanla, soysuzlaşmaya sevkedenler, çok kere, bu, hazmı müşkil kalıntılardır.

N.S.BANARLI, DEVLET VE DEVLET TERBİYESİ 2. BASKI, S:212.