Alp Er Tunga destanı

Bugünkü bilgimize göre, eski çağlar Türk târihinin ilk destan kahramânı Alp Er Tunga isimli, büyük bir Türk ve Tûran hükümdarıdır. Alp Er Tunga, M. ö. VII. asırdaki Türk – Îran savaşlarında ün kazanmış ; Îran ordularını defâlarca mağlup etmiş, sonunda Îran (Medya) hükümdârı Keyhüsrev (Kiyaksares)e yenilerek öldürülmüştür. Su, Saka (Skit) (16) adlı Türk devletine altın […]