Latest posts

Alp Er Tunga destanı

Bugünkü bilgimize göre, eski çağlar Türk târihinin ilk destan kahramânı Alp Er Tunga isimli, büyük bir Türk ve Tûran hükümdarıdır. […]

Mehmedcik

Mehmedcik…Bu, hakikatte Türkçe bir söz veya eski bir Türk adı değildir. Kelime, Hz. Muhammed Peygamber’in adını Türkçeleştirenler tarafından yapıldı. Mehmedcik, […]

ÜZGÜN DÜŞÜNCELER

Irak Türklerinin yaşadıkları korkulu günler ve duydukları ızdırap, günün endişeleri arasındadır. Asırlardan beri kaybettiğimiz her ülkede büyük ve fâtih bir […]

Verak-ı Mihr ü Vefâ

Eski şâir : Gül’e gûş ettiremez yok yere bülbül inler Verak-ı mihr ü vefâ’yı kim okur kim dinler diyordu. Aşk […]

KIBRIS ŞEHİDLERİ

Çünkü vaktiyle biz Kıbrıs’ı, o kadarcık bir vatan parçası için târihimizde görülmemiş derecede çok şehîd vererek fethederken de yine böyle […]

BÜYÜK HAZÎNE

Bir vatanın maddî değeri yanında ruhânî bir kudsiyeti olması ve yer yer mukaddes isimlerle süslenmesi, bizim târihimizi de renklendiren hâdise […]

BETON YIĞINLARI

            Yazları yaylada, kışları kışlakta geçirmeye alışmış; “altın pencereli, ipek sayvanlı büyük evler” diye sevdiği […]

Kaybolan Şehir

Bir şehrin mîmârîsi, şunun bunun keyfine göre vücûd bulamaz. Bu, derin bir vukuf meselesidir. Millî mizâcın, şehir manzarasına nasıl işlendiğini […]